2023-09-24 22:55:35
Enligt sambon, som är lärare i allmän skola, bör du gå till "er" skola, i regel den som ligger närmast bostaden, för inskrivning. Där kommer ni att få hjälp. Efter det du beskriver kommer barnet troligtvis att gå i det som kallas "aula específica".

Jag är osäker på om det finns särskilda skolor längre, jag tror att det i princip endast finns särskilda klasser, alltså aula específica, för barn med stora behov av extra stöd.

Lycka till!
Annika

Expertsvar:2023-09-25 07:07:41

Den offentliga undervisningen i Spanien administreras av de olika autonoma regionerna och kan därför variera. Likaså är det stor skillnad på vilken hjälp som kan tillgås om man bor i en större eller mindre ort. För att avgöra vilka alternativ som finns och är lämpligast för din son måste först en utvärdering göras. Oftast försöker man verka för integration, med någon form av blandad klass, eller skola, men det betyder inte att det alltid är det bästa. Specialskolorna "Centro de educación especial" har som regel de bästa resurserna och den mest erfarna personalen, vilket är fundamentalt för barnets utveckling. Jag har själv en dotter på det autistiska spektrat och berättar mer i denna vlogg: https://www.sydkusten.es
Mats Björkman/Sydkusten

2023-09-28 08:53:38
Tack för att ni tog er tid att svara. Återkommer säkert med fler frågor när vi kommer närmare flytt :)
BJER