Guardia Civil utreder omständigheterna kring dödsfallet, något som försvåras av att kroppen förefaller ha legat i diket en längre tid. En övergiven moped har också upphittats i närheten, vilket skulle kunna antyda att det rör sig om en olycka där kroppen hamnat i en skymd plats och ej upptäckts förrän nu. Utredarna utesluter dock ej yttre våld.

I maj förra året hittades ett par som kastats i diket nära sjukhuset Costa del Sol, efter att de hållits kidnappade och torterats. Mannen hade avlidit och Guardia Civil finner vissa liknelser med den kropp som nu hittats.