Utkastet fastställer följande grundläggande linjer; den behåller modellen trädgårdsstad, indikerar som prioriterade tillväxtområden de luckor i stadsstrukturen som orsakats av de senaste årens kaos, understryker att Marbella är en stad med flera centrum – med fyra olika stadskärnor definierade – samt fastställer som prioritering tillhandahållande av kommunal infrastruktur och tjänster, en av de stora bristerna i Marbella och även det en produkt av det politiska arvet. Det skriver tidningen Diario Sur.

Bland annat planeras en ny idrottsstadium i nordöstra Marbella, ett särskilt område tillägnat vetenskap och kunskapsbyggande i San Pedro samt förvandlingen av Avenida Ricardo Soriano till delvis gågata. Stadsplaneringsrådet María Francisca Caracuel García uppger att samtliga fastigheter som är kompatibla med den nya stadsplanen kommer att inkluderas, oavsett tidigare status.