Muñoz baserar sig på siffror gällande både sophämtningen och vattenkonsumtionen, för att styrka att antalet personer som i dagsläget vistas i Marbella är mer än det dubbla mot normalt. Med detta vill hon påvisa att smittfrekvensen, baserad på befolkningsmängden, i verkligheten är mindre än hälften mot den officiella. Anledningen till att borgmästaren insisterar på detta faktum är att den officiella smittfrekvensen av Covid-19 ligger på gränsen till tusen (senaste dygnssiffran 974), vilket är den nivå när regionalmyndigheten kan besluta om både perimeterkarantän och lockdown.

Siffrorna för både vattenkonsumtionen och mängden sopavfall visar att befolkningen i Marbella började stiga kraftigt redan i april. Baserat på den beräknade individuella konsumtionen skulle det i april ha befunnit sig 140.000 personer fler än de mantalsskrivna i kommunen, i maj steg detta till 156.000 fler och i juni ska överbefolkningen ha varit på hela 248.000 personer, alltså avsevärt mer än en fördubbling av den officiella befolkningsmängden.