Försäljningen av den ackumulerade förmögenheten har pågått sedan 2016. Den saknar motstycke i spansk rättshistoria och har inkluderat en särskild hemsida där tillgångarna annonserats ut till allmänheten.

Roca gav själv tillstånd till försäljningen, för att täcka utdömda skadestånd och böter och samtidigt garantera honom straffreduktioner. Den mångårige högste ansvarige för byggpolitiken i Marbella under GIL-styret har dömts för en mängd korruptionsbrott, men har nu hunnit sitta av större delen av straffet och åtnjuter i dagsläget öppen anstalt.

De egendomar som sålts till högstbjudande har varit allt från fastigheter och tomter till hästvagnar, båtplatser, konstverk och vapen. Intäkterna har gått till berörda parter som beviljats skadestånd, i första hand Marbella kommun som inhöstat 31,3 miljoner euro och som väntas få en sista utbetalning på ytterligare 600.000 euro. Den näst största delen har gått till skatteverket, som erhållit 8,2 miljoner euro.