Vårdfacket har anmält ett nytt fall av våld mot personal och en manifestation har hållits utanför ett flertal sjukhus i protest mot de regelbundna hot och attacker som sjukvårdare utsätts för av patienter. I det aktuella fallet uppges mamman till ett barn ha hotat två sköterskor till livet efter att hon klagat på den frukost hon fått som ledsagare och krävt att sköterskorna skulle se efter hennes barn medan hon gick ned till cafeterian.

Vårdfacket poängterar i en kommuniké att de måltider som ledsagare får på pediatriavdelningen är något som inte erhålls på alla allmänna sjukhus i Andalusien och att vårdpersonalen inte kan krävas allmänna tillsynsuppgifter, även om den på pediatriska avdelningen i mån av tid hjälper till att avlasta föräldrar för en stund.

Mamman ska ha börjat skrika när sköterskorna uppgivit att de inte hade möjlighet att se efter hennes barn just när hon ville gå och äta frukost och hon ska då ha sagt till dem att om hon träffar sköterskorna på gatan kommer hon att döda dem. Både väktare och polis fick tillkallas och händelsen har polisanmälts.