Kommunledningen i Marbella har länge åberopat att befolkningen överstiger 150.000-gränsen, med hänvisning till den mantalsskrivna befolkningen. Den uppgick i mars till nära 158.200 personer. Det som styr de officiella anslagen är dock siffrorna från statistikinstitutet INE, som anger att befolkningen i Marbella vid årsskiftet uppgick till 150.691 personer.

Även om gränsen överskridits är kommunledningen inte nöjd med beräkningen och annonserar att den kommer att överklaga. De statliga anslagen är anpassade efter den officiella befolkningsmängden och de verkliga invånartalen uppges vara avsevärt högre, speciellt sommartid.

Officiellt steg befolkningen i Málagaprovinsen mest i hela Spanien, förra året. Av de 20.652 fler invånarna i provinsen registrerades nära 3.000 i Marbella. Det motsvarade en ökning med 1,8 procent, från 147.958 invånare för ett år sedan till 150.691 vid årsskiftet.