En rad påpekade brister i naturparken har föranlett Junta de Andalucía att både stänga och bötfälla ledningen. Den har drabbats i dubbel bemärkelse ekonomiskt, då den förutom att åläggas att betala böter inte har haft några intäkter, sedan parken tvingades stänga för besökare. De vilda djur som är omhändertagna i parken är nu, mer än någonsin, beroende av hjälp från frivilliga.

På sin Facebooksida betonar ledningen för Eco Reserva Ojén att den varma och torra sommarperioden närmar sig, då det är brist på både mat och vatten. För att kunna täcka de grundläggande kostnaderna uppmanas allmänheten att komma med bidrag. Bland annat har parken skapat en så kallad ”Teaming”, där det går att skriva upp sig för en donation på en euro i månaden.

Läs mer:
https://www.teaming.net

Andra sätt att stödja föreningen:
https://ecoreservaojen.com

Se SK-tv: