Aguirre besökte nyligen byggplatsen. Arbetet återupptogs för endast några månader sedan, efter att det stoppades i oktober 2010. Sedan dess utlovades vid ett flertal tillfällen en lösning på konflikten, men det är först nu som arbetet verkligen kommit igång.

Hälsovårdsrådet intygar att projektet orsakat honom ”stor huvudvärk” och betonar att det krävts 76 miljoner euro för att köpa ut det tidigare byggbolaget. Det åberopade brutet avtal för att stoppa arbetet och ärendet drogs sedan i långbänk i domstol.

Det nya annexet kommer inte bara att öka sjukhusets kapacitet avsevärt, utan även möjliggöra att ett flertal specialiseringar som hittills saknats inkluderas i sjukhuset.