Marbella kommun anklagar de statliga myndigheterna för att ignorera behovet av att skydda stränderna, men lösningen med vågbrytare saknar konsensus. Ecologistas en Acción menar att det är en kortsiktigt lösning som inte fungerar på sikt, då det går emot naturens egen gång. Genom att bygga barriärer hindras sandens naturliga rörelse och snarare än att skydda stränderna skapas ”artificiella inhägnader”, citerar Málaga Hoy.

Ecologistas en Acción hänvisar till en rapport från 2012 som uppger att grundproblemet i Marbella inte är de stormar som spolar ut sand i havet, utan förekomsten av hinder som stör naturens egen gång. Konkret har det funnits planer på att ta bort fritidshamnen i centrala Marbella och istället bygga ut fiskehamnen La Bajadilla.