Den slutgiltiga budgeten förväntas bli godkänd i slutet av december, efter perioden för överklaganden. Marbella kommer att disponera 40 miljoner euro mer än 2023, främst tack vare ökade skatter som är direkt kopplade till den ekonomiska verksamheten. Finansrådet Félix Romero hänvisar speciellt till den så kallade ”Plusvalía-skatten”, vars prognos har ökat med 25 procent till åtta miljoner euro, liksom andra skatter på konstruktion, installationer och arbeten som en direkt följd av den nya stadsplanen, vilket beräknas generera mer än sex miljoner euro. Det skriver tidningen Diario Sur.

Ytterligare nära tio miljoner euro erhålls via riksrevisionsverket Tribunal de Cuentas, från auktioner av egendom tillhörande de dömda i olika mål från GIL-eran. Från denna period har kommunen samtidigt en ackumulerad skuld på 385 miljoner euro till försäkringskassan, skatteverket och Junta de Andalucía, av vilka 175 miljoner hunnit betalats av.

Kommunledningens utgiftsprognos är på 361 miljoner euro. De planerade investeringarna uppgår till 50 miljoner euro och omfattar nya infrastrukturer och förbättringar i stadsdelar, bostadsområden, parkeringar, sportanläggningar, parker, kulturella anläggningar och hamnar.