I år har kommunledningen i Marbella endast för avsikt att organisera dessa områden med särskild skyddsnivå enligt EU-direktiven. Syftet med lågutsläppszonerna är att förbättra luftkvaliteten och garantera miljömässig hållbarhet i alla samhällen med mer än 50.000 invånare. Under 2024 ska en studie genomföras om luftkvaliteten i Marbella och innan den är klar ska inga böter utfärdas.

Vice borgmästaren Félix Romero meddelar att den skyltning som gjorts av lågemissionszoner tills vidare är i informativt syfte.
–Lokalpolisen har beordrats att tillrättavisa förare som inte följer reglerna, men det kommer inte att utfärdas böter i något fall, skriver La Opinión de Málaga.

Romero hävdar att Marbella och San Pedro Alcántara är stadskärnor som inte lider av allvarlig förorening och att luftkvaliteten i Marbella är exceptionell. Därför planeras inte några hårdare tag för att upprätta lågutsläppszonerna, åtminstone inte i år och i vilket fall inte före den beordrade studien av luftförhållandena i kommunen är klar.

Skyltningen som annonserar den nya förordningen i Marbella, liknande den som Málagas stad har använt, godkändes i november. Det är främst de centrala delarna av Marbella och San Pedro Alcántara som kommer att klassas som lågemissionsområden. Huvudgatan i Marbella Ricardo Soriano är undantagen från restriktionerna och de gäller inte heller personer som bor i de aktuella områdena, som äger en parkeringsplats där eller som har hyrt turistboende i lågutsläppszonerna.