Den röda, leriga sand som brukats för att reparera stranden i San Pedro anses orsaka besvär för strandbesökarna och riskerar att skada samhällets rykte bland turister. Den lokala företagarföreningen Apympesa efterlyser tekniska rapporter som bekräftar kvaliteten på det använda materialet, samt detaljerad information om sandens ursprung och kostnaden för reparationen.

Opción Sampedreña (OSP) kallar sanden för "byggjord" och har sammankallat till en demonstration den 17 juni klockan 20.00 vid kyrktorget i San Pedro Alcántara. Kommunens vice borgmästare Javier García försäkrar att sanden är av god kvalitet och att dess röda färg kommer att förändras med tiden. Det skriver tidningen La Opinión de Málaga.