Det rör sig om fyra konstruktioner på havssidan om banan, som gör att det hittills endast kunnat utföras start- och landningar på den östra banan, från inlandet. Nu ska dock konstruktionerna sänkas.

Det gäller främst en mast som tillhör det regionala tv-bolaget Canal Sur. Den är 42,37 meter och får maximalt vara 17,7 meter, för att säkerhetsmarginalerna för flygen ska uppfyllas. Reglerna är så precifika att ett byggskelett som stått ofärdigt i flera år måste sänkas med 79 centimeter, för att start- och landningsbanan ska kunna brukas även från söder.