Det rör sig om en stridsåtgärd för att protestera mot den allt mer begränsade personalstyrkan. Enligt facket är situationen ohållbar och leder till situationer där personalen hotas om den inte infinner sig på jobbet.

Strejken kommer att genomföras olika klockslag under hela dagen och riskerar att påverka inte minst bagagehanteringen för samtliga passagerare. De varslade strejktiderna är 04.30-07.30, 09.30-11.30, 14.00-18.00 samt 22.00-24.00.