Händelsen inträffade i januari och väckte stor uppmärksamhet. Oppositionen anklagade Sarabia både för trafikbrott och brist på respekt för de övriga deltagarna i mötet, som var i kommunens ekonomiska utskott. Hon förklarade sitt agerande med att hon hade bråttom att hinna till två viktiga möten med delegater från dels Nice och dels Haifa, som planerar att ingå syskonskap med Málaga stad.

Bilderna som visar fullmäktigeledamoten vid ratten under mötet föranledde en utredning av lokalpolisen, som medförde både böter och poängavdrag på körkortet. Detta då det är förbjudet att se på bildskärmar, annat än GPS, medan man kör.

Sarabia har bett om ursäkt och uppges redan ha betalat boten, som slutligen blev på 100 euro då den täcktes inom två veckor efter att den utfärdats.