En studie som beordrats av Málaga kommun anger att satsningen kommer att kosta 56,5 miljoner euro och ta 28 år att fullborda. Horisonten är sålunda år 2050.
Projektet omfattar tre grönområden norr och öster om Málaga stad, som upptar sammanlagt 7.619 hektar. Det motsvarar 19,2 procent av hela kommunytan.

Det finns flera syften med miljösatsningen, som fortfarande måste antas. Det handlar dels om att förebygga översvämningar och dels att motverka luftföroreningar. Enligt studien skulle de planterade träden suga upp 1,8 miljoner ton koldioxid under en period på 30 år. Det skriver Málaga Hoy.

Málaga omgärdades förr om åren av frodiga skogar, men en majoritet av träden skövlades för att främst bygga fartyg, från och med upptäckten av Amerika. Först på 1930-talet startades ett återplanteringsprojekt vid Montes de Málaga, som till viss del lindrade de enorma översvämningar som Málaga lidit sedan skogen försvann.