De första testkörningarna har påbörjats och enligt Moreno är det realistiskt att tro att förlängningen av tunnelbanelinje 2 till Calle Larios kan vara klar i tid till den årliga ferian i augusti. Sträckan, från nuvarande slutstationen María Zambrano till Calle Larios väntas ta knappt fem minuter, men arbetet har varit mödosamt och blivit föremål för många förseningar. Dessutom har tunnelbaneprojektet blivit omkring en halv miljard dyrare än vad som inledningsvis budgeterats.

Den förlängda linjen till centrum väntas fördubbla antalet årliga tunnelbaneresenärer, från sju miljoner före pandemin till 14 miljoner. Nästa fas blir att förlänga linje 2 till Hospital Civil och det område där det nya storsjukhuset ska uppföras. Det arbetet väntas ta fem år och omfattar en sträcka på 1,8 kilometer, som ska ha tre stationer.

Den ursprungliga planen var att tunnelbanan skulle gå ända till La Malagueta, men det projektet lades tidigt ned på grund av tekniska svårigheter.