Det andalusiska hälsodepartementet meddelade 1 december att 74 barn är inlagda för lungbesvär på regionsjukhuset, av vilja 16 vårdas på intensiven. Det har föranlett sjukhusledningen att aktivera ett särskilt protokoll som finns vid extrem belastning och som innebär att resurserna utökas. På pediatriska avdelningen har det avsatts fler bäddar, bland annat på intensiven, och 30 extra sjukvårdare har anlitats. Det skriver Málaga Hoy.