Ett enda köp av en medelstor villa innebär samma tillskott till samhällsekonomin som ett nystartat företag.

Spanska myndigheter är överens om att lösningen till att få ned beståndet osålda bostäder ligger i att locka utlänningar att köpa.

Men som det nu är så är regelverket kring fastighetsmarknaden till stora delar tillkrånglat och kontraproduktivt.

Min gode vän herr X vill flytta utomlands för att få ett bättre klimat på gamla
dar. Jag har föreslagit honom att köpa något i Spanien, men han säger att
Spanien är ointressant p.g.a. skatteläget och alla krångliga regler. Däremot kan han tänka sig Portugal och solen skiner ju lika skönt i Portugal som i Spanien.
Svenska banker rekommenderar t.o.m. Portugal som bosättningsland för svenska pensionärer, men inte Spanien.

Här följer sex förslag för att få fart på den spanska fastighetsmarknaden och
därigenom få hela den spanska ekonomin på fötter igen.

1. Inför 10 års skattefrihet på pensioner från utlandet för personer som vill bli residenta i Spanien (Portugal har redan dessa regler). Om det finns dubbelbeskattningsavtal med vissa länder som förhindrar detta – omförhandla snarast! Då blir Spanien intressant som inflyttningsland igen.

2. Avskaffa omedelbart alla regionala arvs- och gåvoskatter (t.ex. i Andalucia)
som i nuläget innebär en stor osäkerhet för alla fastighetsköpare som vill bli residenta i Spanien.

3. Avskaffa förmögenhetskatten, som Sverige redan gjort. På så sätt attraheras utländskt kapital återigen till härliga Spanien.

4. Stoppa de nya diffusa kraven på certifiering av andrahandsuthyrning av semesterbostäder. Förslaget lägger en våt filt över hela den spanska fastighetsmarknaden och gör våra spanska fastigheter mindre intressanta än
bostäder i andra Medelhavsländer.

5. Sänk lagfartsavgifterna och avskaffa den orimliga (olagliga) ”plus-valian”.
Den skulle ändå inte klara en prövning i Europadomstolen.

6. Stoppa jakten på tillgångar utomlands (model 720). Nuvarande jakt på
tillgångar utomlands skapar en flykt från Spanien av förmögna residenta
vilket gör krisen ännu djupare och Spanien ännu fattigare. Jag har flera goda
vänner som nu överväger att lämna Spanien p.g.a. model 720.

Om den havererade fastighetsmarknaden kommer igång igen så kommer hela den spanska ekonomin att må bättre och arbetslösheten att sjunka. Fastighetsförsäljning riktad till utlandet blir då motorn i spansk ekonomi igen.

Spanska makthavare, ta vara på dessa möjligheter – det är helt nödvändigt för att rädda landet!

Orolig civilekonom, intresserad av nationalekonomi och med 12 år i Spanien