De flesta utländska turister vill gärna köpa semesterbostad i Spanien, men bortsett från att de flesta kanske inte har råd så är man orolig för språket som man kanske inte behärskar, liksom juridik, ekonomi och skatter. För spansk ekonomi finns ett starkt incitament att utlänningar köper fastigheter, då det ger skatteunderlag i form av fastighetsskatter och naturligtvis sysselsättning både i nyproduktion, och framtida service och underhåll.

Spanien behöver snabbt få igång försäljningen av gamla fastigheter men även nyproduktionen. För detta krävs trovärdighet. Trovärdighet om bättre prisnivåer, men även trovärdighet och trygghet vad gäller kostnader, transparens, sjukvård, skatter och inte minst korruption och likhet inför lagen, samt naturligtvis säkerheten.

Skall investerarnas intresse komma tillbaka räcker det inte med den spanska solen. Kostnader måste anpassas, vilket håller på att ske, samtidigt som den viktigaste frågan nämligen otryggheten och osäkerheten måste minimeras.

Investerare/bostadsköpare måste kunna lita på information som finns, men också att erforderlig information finns tillgänglig och gärna på engelska. Först då vågar och vill man köpa bostad.

Benahavís kommun har härvidlag gjort en stor insats som sett detta fenomen och avdelat eller givit ett kommunalråd i uppdrag att hantera utlänningars behov och information. Dessutom på antingen engelska eller i vårt fall även på svenska. I detta fall är det Åke Olofsson som fått uppdraget.

Åke, bördig från Göteborg har bott och verkat i Spanien i 25 år. När vi läste i Sydkusten om Åkes roll som kommunalråd kontaktade vi honom för att dryfta de juridiska problem vi hade i vår urbanisation så kändes det som en stor befrielse. Att träffa en myndighetsperson som kunde vägleda oss i alla svåra juridiska, byggregler, planfrågor, urbanisationsfrågor, skatter med mera har varit ovärderligt. Även om vi parallellt haft flera oberoende advokater så har Åkes hjälp varit helt avgörande. Att Benahavís kommun sett detta behov skall de ha all heder av och att dessutom utse Åke, med sitt mjuka och behagliga sätt och dessutom kunnighet inom alla de områden som behövs, har varit väldigt uppskattat.

Vi önskar att fler kommuner kunde göra detsamma för vi tror det skulle främja investeringsviljan och öka tryggheten om denna hjälp fanns att tillgå. Undertecknade har haft fastighet i Spanien i mer än 20 år, men det var inte förrän vi fick information från Åke om regler för urbanisationer, skatter med mera som vi kunde åtgärda de problem vi stod inför.

Även om vi haft extern juridisk hjälp så har Åkes insatser varit överlägsna, då rollen som både kommunalråd, sakkunnig och ett mandat att lämna korrekt information till oss turister/ investerare varit avgörande.

Att inte behärska språket är alltid ett problem men extra stort i ett land där vissa grupper kanske inte alltid velat lämna korrekt information utan tvärt om utnyttjat sitt kunskapsövertag till egen ekonomisk fördel. Vi har tack vare stöd och information från kommunen kunnat agera på ett sätt som på ett avgörande sätt kommer att gynna medlemmarna i vår urbanisation.

Stort tack Åke och Benahavís kommun.

Thomas Morne o Johan Claesson
Styrelsemedlemmar i Urbanisationen Vega del Colorado