Spansk-Nordiska sällskapets lokalavdelning i Nerja/Almuñécar har de senaste åren utmärkt sig för sitt stora deltagarantal på alla aktiviteter samt inte minst de regelbundna måndagsmötena som hålls varje vecka och som samlar uppemot 150 nordbor.

- Vi har kommit underfund med att man måste ha ett brett program där så många medlemmar som möjligt skall ha möjlighet att deltaga, berättar Sture när Sydkusten kommer på besök en strålande novemberdag på Balcón de Europa, i Nerja. Det skall dessutom vara möjligt att deltaga i så många olika aktiviteter som möjligt, den som spelar golf skall också kunna vara med och spela boule till exempel, tillägger han.

Samvaro A och O

Hela verksamheten i Nerja och Almuñécar är byggd på samvaro. En anledning till att det fungerat så väl är kanske det faktum att medlemmarna i lokalavdelningen ofta känner sig utanför övriga föreningen och svenskkolonin i sin helhet.

- Vi vill vara med i det övriga gänget men i bland känns det som om folk ser oss som någonting avlägset och avskilt, säger Sture. I Nerja känner Sture Björklund ingen svensk eller nordbo som känner sig ensam eller utanför, men så tar lokalavdelningen också hand om alla nyanlända direkt när de kommer.

- Det har hänt att släktingar från Sverige kommit ned i samband med någons bortgång och blivit imponerade av det sätt på vilket vi ställer upp och ger stöd, berättar Sture stolt.

Sture tror att det framför allt finns två skäl till att sammanhållningen är så fin just i Nerja. Dels har AHN:s lokalavdelning arbetat målmedvetet i detta syfte i flera år och dels menar han att det är en speciell typ av svenskar som slår sig ned på östra Costa del Sol. De nordbor som slår sig ned i till exempel Nerja är av naturliga skäl inte utpräglade golfare, då det inte finns någon golfbana inom 40 kilometers avstånd. De söker i stället lugn och ro och en plats som inte är så exploaterad, menar Sture. Han sticker samtidigt inte under stolen med att de flesta nordbor i Nerja är glada att slippa den traditionella "hålligång" turismen som finns på andra platser längs kusten.

För Sture är det främst tre frågor som är mycket viktiga inom AHN. Den första är integrationen i det spanska samhället. Språket utgör naturligtvis ett stort problem för många men han anser att de nordbor som slår sig ned i Spanien i möjligaste mån bör ha ett utbyte med den lokala befolkningen. Sture tar som exempel en insamling som lokalavdelningen gjorde till renoveringen av kyrkan i Nerja. Initiativet fick en enorm uppmärksamhet i den spanska lokalpressen och huvudrubriken löd ungefär "Svenskarna vill vara delaktiga".

Enad är stark

Den andra viktiga frågan är att AHN skall vara en nordisk förening. Sture anser att alla nordbor på ett naturligt sätt kan umgås med varandra och ju större föreningen är desto större inflytande har den. Det är bland annat det som gjort att Spansk-Nordiska sällskapet numera förvandlats till en viktig remissinstans.

Den tredje viktiga frågan är att anpassa föreningens program så att det även passar den nya yngre generationen svenskar som har börjat slå sig ned på Costa del Sol. Många är alltjämt yrkesverksamma eller studerar och har därför inte möjlighet att vara med på de aktiviteter som arrangeras dagtid på vardagar.

Sture flyttade ner första gången till Costa del Sol 1988, tillsammans med hustrun Marianne, som han träffade 1946. De hade bekanta i Nerja, men också på andra platser längs kusten så de besökte samtliga platser innan de slutligen bestämde sig för Nerja. De bor i Spanien under vinterhalvåret och resten av tiden i Sverige, inte minst för de tre barnens och de fyra barnbarnens skull. Sitt svenska hem har de i Helsingborg där de bott sedan 1970, även om både Sture och Marianne från början kommer från Stockholm.

- Det var på grund av mitt arbete på Renaults svenska generalagentur som vi flyttade till Skåne, berättar Sture, som ägnat sig åt nästan allt inom bilindustrin utom möjligtvis att vara egen företagare. Ett tag var han chef för Renaults garanti- och reklamationsavdelning och tror att han där erhöll viktiga diplomatiska egenskaper.

Drar sig tillbaka

Hustrun Marianne har varit Stures högra hand i arbetet på lokalavdelningen och även om hon avsagt sig sin tidigare tjänst som avdelningens sekreterare så hjälper hon alltjämt sin man med många sysslor. Sture tänker dock dra sig tillbaka i februari och lämna över ordförandeposten till någon ny förmåga. Även om han inte vill nämna några namn så antyder han till Sydkusten att det redan finns en tilltänkt efterträdare.

- Det är viktigt att det inte går slentrian i arbetet, vilket är lätt hänt om man blir kvar för länge på samma post, menar Sture. Vad vet jag, kanske hela verksamheten bör läggas om och genomföras på något nytt sätt, tillägger han.

Sture hoppas dock kunna vara delaktig i några av lokalavdelningens sysslor även i framtiden, som vanlig medlem. Ett exempel, som Sture nämner med stor entusiasm, är den växande verksamheten i Almuñécar där AHN:s representant Yvonne Siewert nyligen bland annat skaffat en egen föreningslokal.

När Sture Björklund lämnar över ordförandeposten i Nerja i början av nästa år kan han med glädje konstatera att han i hög utsträckning bidragit till att skapa den största gemenskapen och uppslutningen som överhuvudtaget existerar inom svenskkolonin. Ett arbete som även bidragit till att han 13 december, i samband med Luciafirandet på Svenska kyrkan i Fuengirola, kommer att erhålla Sydkustens utmärkelse Årets svensk 1996.