För att kunna förändra måste vi naturligtvis veta vad det är som gör oss olyckliga. Här är det inte frånvaron av solen (skönt att kunna utesluta vädret i alla fall). Det som gör oss lyckliga på djupet är kärlek och frånvaro av den gör oss olyckliga. Svaret på frågan varför är jag inte lycklig när jag har allt, handlar alltså oftast om brist på kärlek.

Forskning visar att nära vänner och familj är oerhört viktigt för vår psykiska hälsa. Det är bevisat att tiden vi spenderar med andra generellt sett gör en stor skillnad i vår lyckokänsla. Många av dem som kommer till Spanien lämnar de flesta nära och kära bakom sig i Sverige och vänskapskretsen här kan komma att bli mer ytlig. Den lilla kärnfamiljen blir därmed oerhört viktig.

Kärleken är evig... eller?
Att hålla ihop äktenskapet blir extra viktigt när barnen dessutom är utflugna. Om man tittar på skilsmässostatistiken i Sverige så skiljer sig cirka hälften av alla makar, men på Solkusten verkar makarna kämpa för och vårda sin relation mer.Ibland behövs det däremot hjälp för att hålla ihop äktenskapet.

Oftast är det kvinnan som söker parterapi och mannen går med för hennes skull. Ofta saknar mannen intimiteten och kvinnan känner sig inte hörd och ensam. Detta är vanligt speciellt i och efter småbarnsåren.

Det byggs upp en ilska och frustration dem emellan som kan vara svår att reda ut på egen hand. Egentligen handlar det ju för båda om en brist på närhet och kärlek. Det är bara olika sätt att uttrycka det på.

Varför väljer man då att inte investera i sitt äktenskap? Många tror att situationen inte går att ändra på och att det är grönare på andra sidan, andra tycker det är för dyrt och några att det är skamligt. Men att investera i sin relation kan rädda makarna från en slitsam och kostsam skilsmässa.

Terapi - en positiv katalysator
En bra relation kräver kommunikation, respekt och ödmjukhet. Tillit och förtroende är viktiga beståndsdelar i en relation och om dessa saknas leder det till ständig stress, oro och ångest.

Min erfarenhet är att det ofta finns mycket kärlek mellan makarna som söker hjälp, men de behöver hjälp att se den. Egentligen vill ingen såra den andre, men det blir lätt så när man själv känner sig sårad.

En psykolog kan lyssna aktivt och se var i kommunikationen det går fel. Ganska ofta ligger gamla konflikter som aldrig pratats igenom ordentligt och infekterar förhållandet. Som regel är det rädsla som hindrar att man kommer vidare. I en lugn och trygg miljö kan detta försiktigt lyftas fram steg för steg, så att paret kan lämna det bakom sig och komma vidare med sitt liv tillsammans.

Tips för att förbättra din parrelation
De flesta relationer går att förbättra, men det kräver att man investerar i den. Nedan finns några matnyttiga tips för dig som vill förbättra ert samliv.

1. Att ha en bra relation betyder att ha tid för varandra. Alla vet att man behöver hålla kontakten med bekanta för att relationen skall fortgå annars blir det mest "vi hörs" och sen blir det liksom aldrig av. Många par har för länge sedan sagt "vi hörs" och tappat den genuina kontakten med varandra. Här i Spanien innebär jobbet ofta långa resor för många svenskar och då är det extra viktigt att paret har "kvalitetstid" med varandra.

För många par hamnar ekonomin högt uppe på prioriteringslistan, men att prioritera ekonomin framför tid tillsammans gör att många jobbar mer än vad som är bra för relationen. Tyvärr är arbetssituationen inte alltid så lätt att påverka, men vetenskapliga undersökningar visar att effekten av högre inkomst inte alls ger lika hög livskvalitet som effekten av starkare band till varandra.

2. Mitt andra tips är att inte fastna i att bara prata om problem och praktiska saker med varandra. Likväl som man inte skall trötta ut sina vänner med att bara prata om sina bekymmer så bör man låta bli att konstant ventilera sin oro med sin partner. I andra länder som exempelvis USA är det istället vanligt att man använder sin terapeut som "bollplank". Undersökningar visar att du bara genom att drömma om framtiden kan ökad endorfinnivåerna (måbra-hormoner) med uppemot 30 procent. Så glöm era bekymmer för ett tag och ta er tid att drömma om er gemensamma framtid tillsammans, exempelvis planera en resa tillsammans.

3. Arbeta inte bara med relationen när det uppstår problem utan vårda relationen regelbundet. Många som söker parterapi har slutat lyssna på varandra eftersom de redan tror sig veta vad den andre kommer att säga. Börja lyssna aktivt igen och visa intresse även om det känns motigt. Att vara sur för att partnern förtjänar det drabbar mest dig själv.

Det finns vetenskapliga undersökningar som stödjer att om du ler som om du verkligen kände dig glad kommer du om en stund känna dig glad, då skrattmusklerna skickar signaler till hjärnan som då registrerar att du är glad. Gör dig själv en tjänst och börja le... Och dessutom vet vi ju alla att leenden smittar, så våga prova!

4. Överväg aldrig att rädda relationen genom att offra dig själv. Det förekommer parrelationer där den ena partnern får mer plats på bekostnad av den andre. Det gör att relationen saknar liv och dynamik. I detta ensidiga förhållande finns det aldrig en möjlighet till en positiv utgång och ofta slutar det med skilsmässa, eftersom den undergivande partnerns ses som tråkig.

5. Sist men inte minst, fundera över om du har orimliga förväntningar på relationen. Förälskelsen är en kort fas på cirka sex månader, som sedan skall lägga grunden till en kärleksrelation på ett djupare plan. Småbarnsåren är en tuff period för parrelationen. Sömnlösa nätter och barnskrik lämnar inte mycket över till romantiken, men det går över. Många lockas tyvärr under småbarnsåren av en ny kärleksrelation, där man på nytt blir sedd och visst kan det vara skönt att bara vara förälder varannan dag... Ända tills man skaffar barn med den nye partnern...

Likaså påverkar medelålderskris och klimakteriet relationen negativt. Många får ångest och börjar ifrågasätta sina livsval. Är detta verkligen allt som är med livet eller är det grönare på andra sidan? Att strunta i de äktenskapliga problemen och fly in i en annan relation brukar dock inte sällan sluta i att historien upprepar sig, då man ofta fastnar för en viss typ av människor.

Varje relation är naturligtvis unik och har sina möjligheter och svårigheter, men det första steget till att hitta tillbaka till kärleken är att stanna upp och reflektera. Då har man redan kommit en god bit på väg.

Leg. Psykolog Mirja Johansson
Telefon: +34 622 633 947
E-post: mirja@psykolog.es
http://www.psykolog.es