Förprojektet har en budget på 183 920 euro och har tilldelats bolaget Berenguer Ingenieros, som uppges ha bred erfarenhet. Deras uppdrag är att omvandla fritidshamnen till en modern, internationell samlings- och nöjesplats. Det inkluderar närmast en fördubbling av antalet förtöjningsplaster, från nuvarande 471 till drygt 800. Bland dem en ny pir med plats för både större lyxjachter och kryssningsfartyg.

Vidare ska den nya hamnen förses med ett stort torg och fler affärslokaler. Byggarbetet väntas ta fyra månader, från att det startar.