Fenomenet har varit frekvent inte minst i Almuñécar med omnejd. Det ser motbjudande ut och föranleder mer än en strandbesökare att undvika bad. Kännedomen om den bristande reningen av avloppsvattnet i närliggande Nerja har lett till rykten om att det fläckarna härstammar därifrån. Experter som konsulterats av tidningen El Ideal uppger dock att det är fråga om en ofarlig mikroalg som heter Noctiluca scintillans. Den lever främst på fitoplancton och även om den i sig är ofarlig så kan den i sin tur ha ätit partiklar som kan orsaka sveda vid beröring.

Även om det inte är ett nytt fenomen uppger experterna att mikroalgen dyker upp allt oftare, vilket skulle kunna bero på klimatförändringar. Medan den ger ett motbjudande intryck på dagen bjuder mikroalgen däremot på ett vackert fenomen nattetid, då den kan vara självlysande och avge ett ljusblått sken som ska skrämma bort fiender.