Efter sammanlagt 39 månaders förseningar börjar nu reningsverket i Nerja se ljuset i slutet av tunneln. Flera av de markarbeten som pågått runt om i centrum har i dagarna färdigställts och nu återstår i princip endast kopplingarna vid Burriana-stranden. Kommunledningen i Nerja hyser förhoppningar om att infrastrukturarbetet kan vara klart till påsk.

Ett flertal tillägg till ursprungsprojektet har försenat färdigställandet ytterligare. Detta förutom att det bolag som påbörjade projektet gått i konkurs. Det nya byggföretaget Lantania arbetar sedan oktober förra året för full maskin, inte minst med att upprätta de elva nya pumpstationer som inte var medräknade från början.

Det som återstår nu är att färdigställa den nya avloppsledning som ska föra ut det renade avloppsvattnet i havet. Det nuvarande röret släpper ut Nerjas orenade avlopp endast 1,2 kilometer från kusten.

Nerja är det sista samhället på Costa del Sol som ännu saknar reningsanläggning. Provdriften väntas ta sex månader, men om den påbörjas i maj finns en möjlighet att reningsverket kan gå för full maskin före årsskiftet, till skillnad mot vad som tidigare uppgivits.