Rörelsen “Otra Maro y Nerja es Posible” (Ett annat Maro och Nerja är möjligt) vädjar till kommunledningen att inte skriva under avtalet för det nya projektet, som väntas bli antaget vid plenimötet torsdag 29 april. De efterlyser istället att kommunen satsar på att främja jordbruket i området. Det skriver tidningen Diario Sur.

Manifestationen genomfördes på den kommunala parkeringen i Maro, bredvid den gamla sockerfabriken. Den saknade tillstånd, men genomlöpte utan incidenter.

Bland demonstranterna fanns hela familjer från både Maro och Nerja, främst med jordbruksbakgrund, samt utlänningar som hyrt mark på senare år från ägaren Larios. Proteströrelsen består av 42 olika organisationer från hela landet och enligt uppgift har de samlat 10.000 namnunderskrifter mot projektet.