Utredningen inleddes 2017, efter en anmälan som gjordes av miljöorganisationen Ecologistas en Acción tillsammans med den lokale företagaren och politikern Jorge Narváez (PSOE). Till grund för anmälan låg det faktum att smutsigt avloppsvatten släpptes rakt ut i Alboránhavet, då Nerja saknade ett vattenreningsverk.

Enligt Diario Sur låg ansvaret för konstruktionen av reningsverket helt och hållet på departementet för den ekologiska övergången, med vilken Nerja kommun har haft en kontinuerlig kontakt för att upplåta marken och underlätta bygget.

Det rör sig enligt åklagaren om nio ton avfall som släppts ut i havet under åren. Det nybyggda reningsverket befinner sig enligt uppgift fortfarande i testfasen.