Borgmästaren David Valadez (PSOE) har ansökt om extraordinär hjälp av både regionalmyndigheterna och staten, för att kunna betala de offentliganställdas släpande löner. Det är andra gången i år som Estepona saknar likviditet för att betala sin personal.

Valadez räknar med bidrag från högre instans och säger att han i vilket fall inte kommer att lösa finansieringen med olagliga medel.