Branden utbröt vid 13-tiden mellan Estepona Golf och Valle Romano. Trots att den var under kontroll efter bara några timmar nådde lågorna flera hus och kustvägen A-7 fick stängas av i båda riktningarna. Trafiken leddes istället om via betalmotorvägen.

Lågorna skördade omkring sex hektar mark och orsaken till branden var till en början oklar.