Kommunledningen har tecknat en överenskommelse med det andalusiska landstinget SAS om uppförandet av en Hospital de Alta Resolución, av samma modell som redan finns i Benalmádena och Guadalhorce. Avtalet innebär att kommunen bekostar anläggningen och landstinget tar sig an driften av sjukhuset.

Estepona har mer än 70 000 innevånare och antalet potentiella patienter till det nya sjukhuset uppgår till 120 000, om man räknar in angränsande kommuner. Dessutom ökar innevånarantalet kraftigt sommartid.

Projektet ska starta i början av 2017, även om det ännu inte bekräftats när sjukhusets beräknas står klart.