Enligt Diario rör det sig om en person som ska ha försökt bränna en bikupa. Lågorna ska ha spridit sig snabbt på grund av de höga temperaturerna och den extremt torra marken.

Branden startade vid 11-tiden på måndagsförmiddagen och var vid mörkrets inbrott fortfarande utom kontroll. Ett stort rökmoln och sotflagor har spridit sig över till angränsande Marbella kommun, där det också har aktiverats beredskapssituation.

Sporthallen El Carmen har i natt inhyst ett hundratal personer som evakuerats, assisterade av Röda korset. Vid tvåtiden på natten utökades evakueringsområdet till att omfatta områdena Puerto Romano, Loma del Monte, Llanos de la Alberdina-Las Abejas samt delar av övre Selwo. Djurskyddsanläggningen Heart Animal Rescue meddelar att de är reda att evakuera, i den händelse att lågorna närmar sig ytterligare.

Nära 200 brandmän och ett 20-tal flyg och helikoptrar deltar i släckningsarbetet, även om de senare tvingades avbryta insatserna på grund av mörkret. Arbetet försvåras av de höga temperaturerna och den terralvind som råder.

Under natten har markpersonalen främst inriktat sig på att stoppa någon av de tre fronter som uppstått, medan flygresurserna stod redo att återuppta arbetet så snart det blivit ljust.