Räddningstjänsten har avblåst beredskapen av nivå ett, vilket innebär att det ej längre föreligger fara för människor Lågorna har skövlat drygt 300 hektar naturmark, men bekämparna har lyckats undvika att de nått områden som tillhör Sierra Bermeja och som väntas bli förklarat som nationalpark inom kort.

Det rör sig om den mest omfattande branden i Andalusien hittills i år. Bekämpningsarbetet försvårades av väderförhållandena, men både hög temperaturer och hård vind. Brandmännen har arbetat med stor risk för sina egna liv, då vinden vände ett otal gånger och gjorde att de riskerade att omringas av lågorna.

Den man som misstänks ha orsakat branden uppges vara en fransman som tillfälligt hyrt ett lanthus och som tände eld på en bikupa med hjälp av bensin.