Missnöjet med de kommunala transporterna har länge varit stort och den utlösande faktorn för kommunledningens beslut var stängningen av servicekontoret och vänthallen vid busstationen. Kommunledningen söker nu ett annat bolag som inte bara tar över de befintliga två linjerna, utan som utvecklar transporttjänsten till nya områden samt som deltar i byggandet av en ny busstation, söder om kongresspalatset.