Expertsvar:
2020-03-24 13:48:00


Hej Jan!

Huvudregeln är att alla ska stanna hemma så länge nödläget/larmsituationen varar. Dock är det tillåtet att gå ut för att handla mat, apoteksvaror eller produkter som är livsnödvändiga. Du bör handla i en livsmedelsbutik i närheten av din bostad för att undvika onödiga resor och kontakter.

Personer som vistas eller rör sig på gator och allmänna platser utan giltig motivering riskerar att bli stoppade av polisen och bötfällas med belopp mellan 600 EUR och 30 000 EUR, eller till och med fängelse, beroende på överträdelsens eller brottets allvar, omfattning, varaktighet och upprepning.

Källor:
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (artiklarna 7 och 20).

Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio (artikel 10)

Ley de Seguridad Ciudadana (artiklarna 30-43)

Código penal (artikel 550, med flera).

Vänliga hälsningar,

Charlotte Andersson
Jurist & Abogada
www.linguaiuris.comLinguaiuris2020-03-25 15:31:32

Tack och bock för utförligt svar!


Jan