Expertsvar:
2020-03-25 19:33:22


Detta är en tolkningsfråga (i dubbel bemärkelse...). Om din man behöver tolkhjälp kan det vara laga skäl, men om personalen själva kan kommunicera med honom bör han åka ensam. Så många personliga kontakter ska undvikas under karantänen.

Mats Björkman/Sydkusten