Expertsvar:2020-03-26 22:25:53

Bernt, läs på vad Sydkusten skrivit de senaste veckorna och förhoppningsvis kommer ni då till insikt om att ni just nu inte ens bör lämna hemmet. Mer kan vi inte göra: https://www.sydkusten.es
Mats Björkman/Sydkusten

2020-03-27 10:23:45
Enligt Folkhälsomyndigheten skyddar inte vaccin mot lunginflammation orsakad av pneumokocker eller influensa mot den lunginflammation som viruset corona kan orsaka. https://www.folkhalsomyndigheten.se
RM