Expertsvar:2020-04-03 18:01:39

Hej DF,

Tyvärr kan jag inte hålla med om din tolkning.

Tidsfristerna för inlämning av skattedeklarationer påverkas inte av larmsituationen.

Däremot finns vissa specialregler för egenföretagare (autónomos) som kan ansöka om uppskov med betalning av skatt (upp till 6 månader, utan ränta de första 3 månaderna), om vissa villkor uppfylls. För mer info om specialregler för egenföretagare, se artikel 14 i Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19.

Uppgiften om att tidsfristerna gentemot administrationerna har skjutits upp, syftar på att tidsfrister som normalt gäller i förvaltningsprocesser (utredningar/reklamationer/tvister mellan enskilda och myndigheter) upphävs tillfälligt.

Exempel: Om en tvist redan hade påbörjats mellan en skattebetalare och skattemyndigheten när larmsituationen förklarades, så räknas inte dagarna under tiden larmsituationen pågår. Det vill säga, tidsfristerna för att svara, skicka in bevis etc. förlängs.

Sammanfattningsvis:

De skattedeklarationer som du nämner ska lämnas in senast den 20 april 2020, för inkomster i perioden 1 januari – 31 mars 2020. Eventuellt kan Du som egenföretagare ansöka om uppskov med betalning av IVA (moms), om Du uppfyller villkoren i artikel 14 i Real Decreto-ley 7/2020.

Skattemyndighetens kontor har stängt under tiden larmsituationen varar, men inlämning och betalning av skatt bör fungera som vanligt via skattemyndighetens och bankernas webbplatser.

Källor:
- Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (artículo único – cuarto. 6 “La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos administrativos a que se hace referencia en el apartado 1 no será de aplicación a los plazos tributarios, sujetos a normativa especial, ni afectará, en particular, a los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias”

- ”Calendario del contribuyente” - en kalender som visar tidsfrister för samtliga skattedeklarationer finns på skattemyndighetens webbplats www.aeat.es

Vänliga hälsningar,

Charlotte Andersson

Jurist & Abogada
http://www.linguaiuris.com


Linguaiuris

2020-04-03 22:16:19
Hej Charlotta, det var ett mycket uttömmande svar. Tack för hjälpen!
DF

2020-04-04 01:01:12
20200403:11.20
Olika bud om samkörning I Sydkustens senaste artikel med frågor och svar citeras tidningen El País, som uppger att tillståndet att ha passagerare i bilen endast gäller om dessa är minderåriga, eller hjälpbehövande. Då det i efterhand uppgivits andra saker har redaktionen idag varit i kontakt med trafikpolisen Guardia Civil, som hävdar att vem som helst får åka med som passagerare, så länge det är maximalt en resenär per sätesrad. Vi har gjort ett tillägg om detta i artikeln.
JN

Expertsvar:2020-04-15 17:26:32

Hej igen DF,

Här kommer en uppdatering:

Den 14 april 2020 meddelade den spanska regeringen att tidsfristen för betalning och inlämning av vissa skattedeklarationer förlängs till den 20 maj 2020. Den förlängda tidsfristen gäller för egenföretagare (autónomos) och småföretagare som fakturerade max 600 000 EUR under år 2019. De skattedeklarationer som berörs är bland annat modelo 303 (IVA) och modelo 130 (IRPF). För den som betalar skatten via autogiro förlängs tidsfristen från den 15 april till den 15 maj 2020.

Källa: Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el plazo para la presentación e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias. Publicerad i BOE (Spaniens officiella tidning) den 15 april 2020.

Vänliga hälsningar,

Charlotte Andersson
Jurist & Abogada

http://www.linguaiuris.com

Linguaiuris