2020-05-26 21:44:55
Här finns info. om R-värde och annat.
https://elpais.com
Gunnar

2020-05-27 10:10:42
Tack Gunnar!

Lite svårtolkat även med Google translate, svårt med färgerna de skriver om men i stort ser det ut som att Spanien i stort ligger på 0,7 i R-värde medans Sverige på ca 1,0
Men Andalusien låg oväntat högt tyckte jag.
Habojan