Expertsvar:2020-05-28 15:36:09

Politiker liksom jurister tvistar om detta, då det på många sätt råder en unik situation i Spanien just nu. Regeringen och många jurister vidhåller att larmsituationen är det enda sättet att kunna inskränka människors normalt grundläggande rättigheter på. Oppositionen har lite svävande uppgivit att det visst går att trappa ned successivt på restriktionerna utan att det råder larmsituation samtidigt, men det verkar svårt rent praktiskt att förstå hur det skulle lagstiftas.
Mats Björkman/Sydkusten

2020-05-28 18:34:56
Är det state of alarm nu ?
AC