Expertsvar:2020-06-01 13:31:04

Så länge larmsituationen består får man ej lämna sin provins, annat än om det föreligger synnerliga skäl. Ni måste därmed stryka både Almuñécar, Tarifa och Córdoba från er lista.
Mats Björkman/Sydkusten

2020-06-01 13:49:58
Tack, det var det jag trodde men hoppades på att ha fel.
Tack också för din värdefulla insats under denna tid. Så värdefullt för oss att få information av Sydkusten om vad som gäller respektive inte gäller.
Allt gott
Christina
Christina