2020-08-08 10:56:00
AW,
vad menar du? ”där hon bor och är skriven på, om inte hon är skattebetalare i Andalusien”?
Om hon bor och är skriven på adressen skall också skatt betalas till Spanien (om inkomsten är tillräckligt hög) och därmed också till Andalusien. Eller är hon turist?
Stadgarna för fastighetsföreningen kanske har inskrivit att alla måste vara permanent bosatta i husen.
Gunnar

2020-08-08 14:25:00
sorry, otydligt, personen blev arbetslös nästan på en gång efter flytten till Spanien, om jag förstått rätt har inte personen betalat något skatt ännu, vet du mer om fastighetsföreningarnas mandat, som var frågan?
AW

2020-08-09 09:22:02
Det kan stå i föreningens stadgar att endast ägare som har betalat avgiften till föreningen ska få tillträde till poolen och då är det giltigt. Föreningen har stora befogenheter men får inte fatta beslut som står i strid med lagstiftningen. Det låter inte troligt att det handlar om att vara residente eller ej.
RM

2020-08-11 08:21:31
tack!
detta är ju något man kanske behöver tänka på när man hyr
AW