2022-04-08 09:12:22
Anders Jonsson,
senaste informationen om detta är:
”Tilläggsdoserna ges till personer som på grund av ett försvagat immunförsvar inte når den skyddsnivå som är lämplig för det etablerade vaccinationsschemat för den allmänna befolkningen. En extra dos rekommenderas för personer med följande högrisktillstånd:

Hematopoetiska stamcellstransplanterade eller CAR-T-mottagare, vaccinerade inom två år efter transplantation/behandling, på immunsuppressiv behandling, eller som har GVHD oavsett tid sedan HSCT.
Solida organtransplanterade mottagare.
Njurersättningsterapi (hemodialys och peritonealdialys).
Kemoterapi och strålbehandling under de senaste 6 månaderna för alla indikationer.
Primära immunbrister.
HIV-infektion med 200 celler/ml (analys av de senaste 6 månaderna).
Cystisk fibros.
Downs syndrom med 40 års ålder eller äldre (född 1981 eller tidigare).
Immunsuppressiv behandling.”
Gunnar

2022-04-08 10:16:53
Men Tack Gunnar för så snabbt och uttömmande svar!
Anders Jonsson

2022-04-08 10:31:31
Jag glömde bifoga adressen till webbsidan där info finns.
https://www.vacunacovid.gob.es
Gunnar

2022-04-08 15:50:05
Jag (65+), som inte bor permanent i Spanien men är inskriven på lokal ambulatoria i Nerja, blev erbjuden spruta #4, när jag hade ett annat ärende där. Efter lite kontroll med e-hälsomyndigheten i Sverige tackade jag nej. Anledningen är denna #4 inte kan föras in i databasen i Sverige. Vaccinintyg kan jag då visserligen få från Spanien, men om #5 blir aktuell blir det problem av administrativ art.
Olof

2022-04-08 16:04:58
Se där Olof! Tack för ytterligare info!
Ja jag är ju skriven i Fuengirola och kanske tar jag då kontakt igen med min hälsocentral, fick ju 3:e sprutan i höst och enligt uppgift skall det visst gå 3 månader emellan!
Anders Jonsson

2022-04-08 16:40:09
Olof,
Vad skulle det administrativa problemet vara?

Jag tog med mitt svenska covidcert när jag fick 3:e sprutan i Spanien, så att de kunde lägga in rätt uppgifter (3/3) i det nya certifikatet.

Jag tänker nu ta med mitt spanska covidcert till Sverige när jag tar den 4:e sprutan där, så att de kan registrera dos 4/4 på det nya som jag får då.

Det är ju alltid det senaste EU-covidcertifikatet som är giltigt oavsett vilket EU-land som har utfärdat det.
Jonas

2022-04-08 17:35:04
Jag håller med om att det inte borde vara något problem, men det var vad e-hälsomyndigheten sa. Det är kanske så att i svenska registret i mitt fall står att jag fått tre sprutor, vilka jag fått i Sverige. En fjärde spruta i Spanien kan inte tas in i svenska systemet så ny spruta därefter i Sverige blir också "nummer 4". Uppenbarligen har Spanien ett mer begåvat system.
Olof

2022-04-08 20:29:15
En fjärde spruta som du har tagit i Spanien behöver inte tas in i systemet / registreras i databasen i Sverige, vilket är det som e-hälsomyndigheten ansvarar för.

Det räcker med att du visar upp ditt covidcertifikat från Spanien om/när du ska ta en spruta i Sverige så blir uppgifterna rätt i ditt nya covidcertifikat.

Så här skriver e-hälsomyndigheten efter min mailförfrågan om ett sådant fall:
"Skulle dos 4 bli aktuell och du tar den i Sverige kan vården registrera den som dos 4/4 så länge du kan uppvisa dokumentation från vaccinationstillfället i Spanien."
Jonas

2022-04-08 20:34:22
Förtydligar mitt svar ovan, jag tog dos 3 i Spanien och avser att ta dos 4 i Sverige.
Jonas

2022-04-08 23:05:20
Jonas!
Intressant. E-hälsomyndigheten säger en sak och skriver en annan. Nu är det så att jag snart enligt plan snart ska återvända till Sverige och om jag väntar med #4 ett par veckor så gör det nog inget. Men skriv gärna på den här tråden vad som händer med dig, efter återkomst till Sverige och du får #4 där. Det kommer nog att bli fler sprutor, 5, 6...och då är det bra att veta hur svenska systemet fungerar. Lycka till!
Olof

2022-04-08 23:47:12
Vi är 80+och skulle fått den 4e sprutan i april om vi varit i Sverige. Vi hade kontakt med vår vårdcentral igår den 6 april, då vi ville boka tid i maj, när vi är tillbaka i Sverige. Vi fick då besked att de inte hade något uppdrag att vaccinera längre än tom april. Dessutom var allt fullbokat april ut.
Monica

2022-04-09 10:01:42
Monica, gå in på 1177.se där ser du vilka privata aktörer som har uppdrag.
De har både tidsbeställning och drop-in.
Välkommen tillbaka till Sverige.
AM

2022-04-09 13:58:13
Anders,
enligt GOV så gäller fn 4 månader mellan bosters.
Vissa undantag finns, se länk.

https://covid.ri.gov


Ingemar

2022-04-09 14:27:10
Se där, alltså 4 månader emellan!
Tack Ingemar!
Anders Jonsson

2022-04-09 16:08:01
Ingemar,
Din länk avser Rhode Island, USA?
Jonas

2022-04-09 16:16:16
Vem kommer att få en extra dos eller boosterdos av vaccinet?
Boosterdoser ges till vaccinerade individer för att stärka den humorala immuniteten om den går förlorad med tiden. Boosterdoser rekommenderas för följande befolkningsgrupper:

Internpersoner på äldreboenden eller andra hälso- och socio-vårdcentraler.
Personer 18 år och äldre, prioriterar vaccination av personer 40 år och äldre, personer med risktillstånd och de som fått sin grundvaccination under en längre tid.
Hälso- och socialvårdspersonal.
Personer som vaccinerats med den homologa Vaxzevria-kuren.
Människor vaccinerade med Janssen-vaccinet.
Människor som har fått vaccin som inte är godkänt av EMA eller tillgängliga i Spanien (både de som är godkända av WHO för akut användning och de som inte är det).
Personer 12 år och äldre som fått en extra dos mRNA-vaccin för att de ingår i grupp 7 eller är personer som behandlas med immunsuppressiva läkemedel.
Människor som av administrativa skäl (som de som gör internationella resor av studie- eller arbetsskäl) kräver administrering av en boosterdos (som motiverar dess behov).

Tilläggsdoserna ges till personer som på grund av ett försvagat immunförsvar inte når den skyddsnivå som är lämplig för det etablerade vaccinationsschemat för den allmänna befolkningen. En extra dos rekommenderas för personer med följande högrisktillstånd:

Hematopoetiska stamcellstransplanterade eller CAR-T-mottagare, vaccinerade inom två år efter transplantation/behandling, på immunsuppressiv behandling, eller som har GVHD oavsett tid sedan HSCT.
Solida organtransplanterade mottagare.
Njurersättningsterapi (hemodialys och peritonealdialys).
Kemoterapi och strålbehandling under de senaste 6 månaderna för alla indikationer.
Primära immunbrister.
HIV-infektion med 200 celler/ml (analys av de senaste 6 månaderna).
Cystisk fibros.
Downs syndrom med 40 års ålder eller äldre (född 1981 eller tidigare).
Immunsuppressiv behandling.
Uppdatering: 2022-03-03


Gunnar

2022-04-09 16:20:07
Adressen kom inte med. Här är den
https://www.vacunacovid.gob.es
Gunnar

2022-04-09 16:25:22
i Sverige gäller 65 år eller äldre för dos 4.
AM

2022-04-09 16:26:37
4 månader mellan dos 3 och 4
AM

2022-04-09 16:32:44
Jonas, mfl
ja det blev fel på min länk av ngt skäl i mitt inlägg ovan, skulle vara https://www.vacunacovid.gob.es

se också Gunnars översättning ovan, tack Jonas och Gunnar!
mvh
Ingemar

2022-04-09 23:07:17
Se där, alltså 4 månader emellan!
Tack Ingemar!
Anders Jonsson

2022-04-10 00:06:26
Sorry, feltryck av jag!
Anders Jonsson

2022-04-10 11:11:05
Kan förtydliga mitt tidigare inlägg om att få 4e sprutan i Sverige. Vi fick ju erbjudande hem med posten om att få 4e på vår vårdcentral, eftersom vi är 80+, Men nu har de inte tider kvar, allt inbokat under hela april.De har inte uppdrag längre än tom april och hänvisar oss att gå till privat mottagning och betala.
Kanske tas det nya beslut om att förlänga tiden så att alla som erbjudits kan få.
Monica

2022-04-10 11:37:06
Monica,
det är dåligt av Sverige om ni måste betal. I informationen från EU 🇪🇺 står
”Är det gratis att vaccinera sig för alla i EU?
Det är länderna som ansvarar för kostnaderna, och de allra flesta erbjuder gratis vaccinering.”
Gunnar

2022-04-10 12:18:58
Vaccinationen i Sverige är kostnadsfri.
AM

2022-04-11 09:32:02
Hej Monica! I vilken region bor du i Sverige? Du ska inte behöva betala för vaccinationen. Vänliga hälsningar, Åsa på 1177 Vårdguiden Stockholm
1177 Vårdguiden

2022-08-19 16:16:13
Intressanta svar. Spelar det någon roll för möjligheten att få sprutan om man är Resident eller inte?
Lars

2022-08-19 16:29:06
Lars,
Du behöver ha Padron, det blå EU-kortet och registrera dig hos den lokala vårdcentralen.
Jonas

2022-08-19 19:27:42
Vi är i Nerja/Torrox sept-april så vi blir alltså inte Resident, Inte i år i alla fall, kanske senare.
Lars

2022-08-19 19:41:05
Lars,
??
Om du är i Spanien mer än tre månader i följd är du skyldig enligt lag att registrera dig hos polisen för det som kallas residencia. Det är inget du själv kan välja. Men observera att det har inget att göra med var du är skattskyldig. Där gäller 183 dagar eller längre per år.
Gunnar

2022-08-19 20:55:22
Vi skall registrera oss hos polisen för NIE-nummer och sen anmäla oss till lokal allmän vårdcentral, tack. Lite oklart om begreppet Resident när man läser olika forum, beskattningsreglerna har vi koll på.
Tolkar iallafall era svar som att vidkommer att kunna ta påfyllnadsdoser med nya Omnikronvaccinet väl på plats.Vi åker ner nästa vecka och missar med några veckors marginal de svenska sprutorna.
Lars

2022-08-19 21:31:07
Lars,
det hade varit bra om man i olika forum framförde vad spansk lag anger istället för egna tyckanden. Det finns alltför många som hävdar att de vet utan att kunna backa upp sina påståenden med fakta.
Så här står det på polisens sida. Alltså en officiell sida:
BOENDE ÖVER TRE MÅNADER
Medborgare i en medlemsstat i Europeiska unionen eller i en annan stat som är part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har rätt att uppehålla sig på spanskt territorium under en period av mer än tre månader . Intresserade parter kommer att vara skyldiga att personligen ansöka till utlänningskontoret i den provins där de avser att stanna eller etablera sin bostad eller, i annat fall, till motsvarande polisstation, deras registrering i det centrala utlänningsregistret.
Denna begäran måste lämnas in inom tre månader från inresan till Spanien , och ett registreringsbevis kommer att utfärdas omedelbart , med uppgift om den registrerade personens namn, nationalitet och adress, deras utländska identitetsnummer och registreringsdatum. Tillsammans med registreringsansökan ska sökandens pass eller giltiga nationella identitetshandling lämnas in. I händelse av att nämnda dokument har upphört att gälla måste en kopia av det och av ansökan om förnyelse tillhandahållas.
Utom i de fall då det inte har tilldelats en NIE före ansökan, kommer dokument som bevisar betalningen av avgiften för utfärdande av certifikatet (i alla andra fall kommer det administrativa organet till vilket ansökan lämnas in, efter att ha tilldelats NIE, att leverera blankett för betalning av avgiften, så att den görs före utfärdandet av intyget).

https://www.policia.es
Gunnar

2022-08-19 21:49:36
För att förtydliga ytterligare:

Det Gunnar beskriver här ovan gäller alltså "Residencia", dvs uppehållstillstånd.

Detta till skillnad mot "Residencia fiscal", vilket är skattskyldighet.
Jonas

2022-08-19 22:16:20
Jonas,
helt rätt om man bortser från att man inte som eu-medborgare söker uppehållstillstånd utan att, som det står i texten, man registrerar sin uppehållsrätt. Kan synas vara en petitess men juridiskt sett en stor skillnad.
Gunnar

2022-08-19 22:22:49
Gunnar,
Jag skrev nu inte att man söker uppehållstillstånd, men om man inte registrerar sin uppehållsrätt har man väl "de facto" inget uppehållstillstånd?
Jonas

2022-08-19 22:38:57
Jonas,
du skrev ” Residencia", dvs uppehållstillstånd”.
Man ansöker om att få sin uppehållsrätt registrerad. Man får då ett registreringsbevus. Det gröna s.k. residence-kortet.
Man har som eu-medborgare rätt att vara i ett annat eu-land ”hur länge som helst” men man måste uppfylla vissa krav. Som att registrera sig. Man behöver aldrig uppehållstillstånd om man inte ligger landet till last.

Gunnar

2022-08-19 22:43:34
Gunnar,
men om man inte registrerar sig har man inte tillstånd att vara i landet, eller hur?
Jonas

2022-08-19 22:46:53
Gunnar,
men om man inte registrerar sig har man inte tillstånd att vara i landet hur länge som helst, eller hur?
Jonas
Jonas

2022-08-20 12:27:42
Lars. Lyssna på Gunnar, han har stenkoll på vad som gäller. Att du hittar massa desinformation på andra ställen betyder inte att det är rätt info. Många skriver direkta felaktigheter. Inom 3 månaders vistelse är alla EU medborgare skyldiga att anmäla sig hos den myndighet som utfärdar uppehållsrätt. Vaccineringen av 4 dosen har inte kommit igång för personer över 65år än, om man inte tillhör en riskgrupp. Hälsomyndigheten inväntar modifierade vaccin som ska vara bättre mot nya virusvarianter.
kercaz

2022-10-03 11:13:35
Hej, Gunnar skriver 19/8 att man behover aldrig uppehallstillstand om man inte ligger landet till last. Annars skriver ni att man alltid efter 3 manader skall registrera sin uppehallsratt (residencia). Vad sjutton skall man gora? Vi har eget boende och ligger ingen till last.
Anki

2022-10-03 11:41:04
Anki,
följ bara vad lagen säger så blir det rätt!
Mer än tre mån i följd i Spanien - registrera din uppehållsrätt hos polisen. S.k. residencia.
Längre tid än 182 dagar per kalenderår i Spanien - skattskyldig.
Enkelt!
Gunnar

2022-10-03 12:10:36
Ok Gunnar tack för det, skall man registrera sin uppehållsrätt strax innan man har varit här i 3 månader eller när som helst. Anki
Anki

2022-10-03 14:05:22
Anki,
kan göras när som helst innan tre månader. Kan vara bra att ha även om du är kortare tid. Inget utgångsdatum. Behöver bara förnyas om du ändrar personliga uppgifter eller bostad.
https://extranjeros.inclusion.gob.es
Gunnar

2022-10-05 10:57:12
En liten fråga till Gunnar, måste man boka tid hos Policia Nacional för mer än 3 månaders residencia eller är det bara att åka dit.
Anki

2022-10-05 11:04:29
Anki,
boka tid.
Gunnar