Expertsvar:2020-09-17 16:49:53

Det råder ej krav på munskydd så länge man är ute på golfbanan. Däremot måste man ha det på vid ankomst, incheckning och på väg till första tee. I vissa områden och banor får man vidare ej dela buggy, om man ej är samboende.
Mats Björkman/Sydkusten