Expertsvar:2021-02-15 12:07:09

Hej Magnus,
Det råder för närvarande perimeterkarantän i Andalusien vilket innebär att in- och utresor endast är tillåtna vid särskilda skäl (se nedan). I de kommuner som har en smittfrekvens på mer än 500 fall per 100.000 de senaste två veckorna, gäller även kommunperimeterkarantän. Regionalmyndigheten uppdaterar just nu restriktionerna en gång i veckan. Du kan konsultera vad som gäller här https://www.mapacovid.es

Angående perimeterkarantän får du gärna titta på Mats Björkmans vlogg angående ämnet https://www.sydkusten.es

Dessa är de av myndigheterna angivna giltiga undantagen för att få bryta perimeterkarantän, vare sig det gäller region- , provins- eller kommungräns:

a) Resa till någon form av vårdcentral.
b) Yrkesmässiga, professionella, företagsmässiga, institutionella samt lagliga förbindelser.
c) Närvaro vid universitet, skola eller förskola.
d) Hemresa till ens egen eller familjens fasta bostad.
e) Vård av äldre, minderåriga, hjälpbehövande, handikappade eller särskilt utsatta personer.
f) Besök vid bank, försäkringskontor eller för att tanka vid angränsande bensinstation.
g) Efterlysta eller brådskande ärenden inför officiella myndigheter, juridiska eller notarier.
h) Förnyelser av tillstånd eller officiella handlingar, liksom administrativa ärenden som ej kan senareläggas.
i) Examen eller officiella prov som ej kan skjutas upp.
j) Force majeur eller särskilt behov.
k) Vilken som helst annan exceptionell aktivitet som kan ackrediteras.

Med vänlig hälsning,
Carin Osvaldsson/Sydkusten

2021-02-20 21:47:31
Innefattar punkt ”k” en transport i tex hyrbil från Malagas flygplats till tex Marbella och/eller Estepona om man kan uppvisa sin hotellbokning?
Och såklart tillbaka till Malaga mot uppvisande av flygbokning?
Johanna