Expertsvar:2021-03-04 10:21:25

Hej Emma,
Det råder för närvarande regional perimeterkarantän i Andalusien och den information som getts senast igår är att den sannolikt kommer behållas minst till efter påsk. Se https://www.sydkusten.es

Dessa är de av myndigheterna angivna giltiga undantagen för att få bryta perimeterkarantän, vare sig det gäller region- , provins- eller kommungräns:

a) Resa till någon form av vårdcentral.
b) Yrkesmässiga, professionella, företagsmässiga, institutionella samt lagliga förbindelser.
c) Närvaro vid universitet, skola eller förskola.
d) Hemresa till ens egen eller familjens fasta bostad.
e) Vård av äldre, minderåriga, hjälpbehövande, handikappade eller särskilt utsatta personer.
f) Besök vid bank, försäkringskontor eller för att tanka vid angränsande bensinstation.
g) Efterlysta eller brådskande ärenden inför officiella myndigheter, juridiska eller notarier.
h) Förnyelser av tillstånd eller officiella handlingar, liksom administrativa ärenden som ej kan senareläggas.
i) Examen eller officiella prov som ej kan skjutas upp.
j) Force majeur eller särskilt behov.
k) Vilken som helst annan exceptionell aktivitet som kan ackrediteras.

Med vänlig hälsning,
Carin Osvaldsson/Sydkusten

2021-03-05 13:13:46
Hej Carin,

Behöver detta styrkas på något vis? Behöver jag exempelvis dokumentation som säger att jag ska till XYZ om jag reser inrikes i Spanien under perimeterkarantänen?

tack så mycket
Johanna

Expertsvar:2021-03-05 16:28:56

Hej Johanna,
Om du bryter mot en perimeterkarantän men har giltigt skäl till det bör du kunna styrka det om du skulle stoppas av polisen. Annars är ju risken att du får böter.

Med vänlig hälsning,

Carin Osvaldsson/Sydkusten