Expertsvar:2021-04-13 16:51:57

Hej LS,
Det besked vi har fått från myndigheterna är att krav på PCR-test gäller för de som reser in i Spanien från högriskområden i Frankrike, ej de som kommer från andra områden. Du kan läsa om det här:
https://www.sydkusten.es

Med vänlig hälsning,

Carin Osvaldsson/Sydkusten

2021-04-13 19:08:44
Var kan man läsa vilka som är högriskområden i Frankrike?
Anja

2021-04-13 20:19:33
Det står inte högriskområden i BOE. Det står riskområde
Eftersom hela Frankrike är riskområde är det väl inga problem? Man måste kunna visa negativt PCR-test vid inresa i Spanien från Frankrike.
Referens:
BOE-A-2021-4802
Syfte och tillämpningsområde.
Alla människor över sex år som kommer från riskområden i Frankrike och anländer till Spanien till lands måste ha ett PCR-test (RT-PCR), ett TMA-test eller någon annan typ av diagnostiskt test för SARS-CoV- 2 baserat på ekvivalenta molekylära tekniker, med ett negativt resultat, utförda under sjuttiotvå timmar före ankomst.
Gunnar

2021-04-13 20:28:25
Det var ett helt annat svar än vad som angavs tidigare. Det är väldigt förvirrande, det verkar vara olika tolkningar på det som anges.
LS

2021-04-13 20:33:51
Det var ett helt annat svar än vad som angavs tidigare. Det är väldigt förvirrande, det verkar vara olika tolkningar på det som anges.
LS

Expertsvar:2021-04-13 20:36:50

Det finns väldigt många olika åsikter om det mesta numera. Sydkusten står för det som våra egna representanter uppger. I det här konkreta fallet har vi till och med dubbelkollat personligen med spanska hälsovårdsdepartementet, som intygar att PCR-testet vid den spanska gränsen endast omfattar de som härstammar från områden i Frankrike, alltså inte transitresenärer. Detta är de uppgifter vi fått. Vi gör inga egna värderingar.
Mats Björkman/Sydkusten

2021-04-13 20:50:53
Skall man anse att svenska ambassaden i Frankrike har fel, ja då gäller SK:s uppfattning. Ambassaden skriver ” Biltrafik till och från Frankrike
Du kan resa till och från Frankrike med bil. Uppvisande av ett negativt RT-PCR-test som är högst 72 timmar gammalt och hälsodeklaration krävs. Detta gäller även för dig som transiterar igenom Frankrike oavsett destinationsland. Utegångsförbud gäller mellan kl. 19:00-06:00 i hela landet, vilket måste respekteras även vid transit. Tillåtna förflyttningar med intyg anges nedan under restriktioner.”
Gunnar

Expertsvar:2021-04-13 21:01:12

Nu handlade frågan om vad som gäller vid spanska gränsen och Sydkustens svar och artikel baserar sig på det. Vi bevakar vad som gäller i Spanien, inte andra länder. Denna tråd stängs härmed.
Mats Björkman/Sydkusten