Expertsvar:2022-02-09 07:35:21

Svar ja. Från och med torsdag 10/2 måste man inte längre bära munskydd utomhus, så länge man kan hålla minst 1,5 meters avstånd till andra.
Mats Björkman/Sydkusten

2023-01-27 10:46:18
Från ”Officiell webbplats för presidenten för regeringen och ministerrådet” Google-översatt.

”Masker kommer inte längre att vara obligatoriska i kollektivtrafiken från och med den 7 februari

Hälsa - 26.1.2023

Regeringen kommer att sätta stopp för skyldigheten att bära mask i kollektivtrafiken, men den kommer att finnas kvar på vårdinrättningar och tjänster samt för arbetare och besökare på socialvårdscentraler.

Hälsoministern, Carolina Darias, har meddelat att hon den 7 februari kommer att lägga fram förslaget till ministerrådet om att avskaffa skyldigheten att bära en mask på kollektivtrafiken, med hänsyn till den nuvarande situationen för epidemiologisk stabilitet av covid- 19 och rapporterna från experter och vetenskapliga sällskap.

Kommer det att bli nödvändigt att fortsätta bära mask på apotek och vårdcentraler?
Ja, den obligatoriska användningen av masken kommer att bibehållas i hälsoinrättningar och tjänster, och i sociala hälsocentraler för deras anställda och besökare.

När slutar masken vara obligatorisk i kollektivtrafiken?
Enligt uttalanden från hälsoministern kommer slutet på masken på kollektivtrafiken att godkännas av ministerrådet nästa tisdag, den 7 februari.
Tidigare, nästa vecka, kommer Carolina Darias att sammankalla det interterritoriella rådet för det nationella hälsosystemet ( CISNS ) för att samordna åtgärden med de autonoma samhällena och städerna, med hänsyn till rapporten från rapporten om varningar och beredskaps- och svarsplaner som är beroende av allmänheten Hälsokommissionen.
Ministern påminde om att alla beslut som antagits i de olika faserna av pandemin har kommit överens om i CISNS och har tackat ansträngningen och arbetet från alla förvaltningar, experter och vetenskapliga sällskap, vårdpersonal och medborgare.”
Gunnar