Arranz menar att även om smittsituationen på ögruppen är bättre än i många andra spanska områden är läget ”kritiskt”. Orsaken är den stora belastningen på vården.

Uppmaningen att undvika att äta på restaurang och helst helt undvika att träffa andra personer som man ej sambor med, kommer kort efter att regionalstyret senarelagt utegångsförbudet till midnatt, just för att gynna restaurangsektorn.