Den åtalade erkände att han tagit sig in i bostaden, ett bankåtertag, utan vare sig tillstånd eller hyreskontrakt. Han bad dock att familjens behov skulle betraktas som en förmildrande omständighet.

Provinsdomstolen bekräftar tingsrättens dom gällande lindrigt egenmäktigt förfarande och nekar till argumentet om förmildrande omständigheter, då det saknades bevisföring. Mannen kunde exempelvis inte styrka att han skulle ha sökt socialbidrag eller socialbostad.

Mannen mottog efterlevandepension och försörjde sin partner och son. Han tillrättavisas också för att han vägrat att lämna bostaden under förevändning att han hyrt den och betalat hyra för en månad, för vilket det inte heller fanns några bevis.